5 fugle du kan opleve i haven om vinteren

Den kolde årstid kan for nogle fremstå trist og kedelig, men der er faktisk god aktivitet blandt havens fugle om vinteren. Bliv klogere her.

De danske vintre er i de seneste mange år blevet mildere og mere våde. Alligevel byder årstiden til tider på bister kulde, sne og is. Derfor er årstiden blandt havens fugle et spørgsmål om ren overlevelse. For blandt de overvintrende danske arter er hver dag en kamp for at finde føde og rindende vand.

I denne artikel ser vi nærmere på
havens fugle om vinteren. Vi har udvalgt fem af de arter du kan opleve, og vi ser også nærmere på hvordan du kan tiltrække og hjælpe fuglene.

I videoen fra naturhaven ovenfor kan du opleve et udvalg af havens fugle om vinteren

Solsort

Solsorten skønnes at være Danmarks mest almindelige ynglefugl. I 2011 vurderede Dansk Ornitologisk Forening således, at der var ca. 1,7 millioner ynglepar i landet. Arten er en udpræget standfugl, og du kan derfor se den i din vilde have året rundt. Også om vinteren. Her observeres den hoppende rundt, på jagt efter orme og insekter. Jagten foregår primært ved at vende visne blade.

Solsort Turdus merula

Solsorten er en almindelig gæst i de vilde haver om vinteren

Musvit

En anden af havens fugle om vinteren er musvitten. Det er den mest almindelige mejse i Danmark, og har du formået at skabe en tilstrækkelig interessant naturhave, så kan du være ret sikker på at se arten om vinteren. Her ses den gerne i selskab med føromtalte solsorte, ligeledes på jagt efter insekter, men bestemt også efter bog.

Det vurderedes i 2018, at der var ca. 640.000 ynglepar i Danmark, og bestanden er forholdsvis stabil, omend en smule faldende.

Vinterlandskab i haven

Kulde, sne og is kan skabe barske vilkår for vinterhavens fugle. Heldigvis anes der en redekasse i træet i midten, hvor de kan søge ly

Rødhals

Den herlige lille rødhals, som ikke bliver meget større end godt 14 cm, er også en trofast beboer i vinterhaven. I kolde vintre kan en del af fuglene dog godt trække mod Sydeuropa. Fuglene indtager primært insekter og edderkopper, men den er ikke bleg for at snuppe lidt frø fra foderbrættet heller. I 2018 vurderedes det, at der var godt 280.000 ynglepar i landet. Tallet er forholdsvist stabilt.

Rødhals i haven

En rødhals er fanget på kameraet i naturhaven, hvor den her hænger ud i det tætte buskads

Gærdesmutte

Dette er en af de absolut mindste fuglearter i Danmark, men det til trods er den ikke til at tage fejl af. For dels er dens strittende hale let at få øje på, og samtidig er dens særegne sang og kalden ikke til at overhøre. Du kan lytte til gærdesmutten her.

På grund af gærdesmuttens meget lille størrelse, er vejr og vind traditionelt afgørende for bestandsudviklingen. Bestanden falder typisk noget efter meget kolde vintre. Det blev i 2018 vurderet, at der var godt 430.000 ynglepar i landet.
Biller, edderkopper og andre insekter er artens primære føde.

Gærdesmutte

Gærdesmutter er altid herlige at træffe i de vilde naturhaver

Natugle

Og til sidst har vi så en art du muligvis ikke får at se, men ikke desto mindre kan du snildt være heldig at opleve den om vinteren. For natuglens karakteristiske tuden og kalden er ikke til at tage fejl afLyt til natuglen her. Det er i øvrigt Danmarks mest almindelige ugle. Dermed ikke sagt, at der er mange af dem. Kun godt 2.400 par blev det vurderet, at der var i 2018.

Heldigvis er antallet af natugler tilsyneladende stabilt. I visse dele af landet endda svagt stigende. Det skyldes dels opsætning af redekasser, men også forvildning af skove, hvilket har gjort det lettere for fuglene at finde gamle og hullede træer.
Natuglen lever primært af mus, så har du mange af dem i din vilde have, så hjælper de med at holde bestanden nede.

Natugle i haven

Det er langt fra sikkert du får natuglen at se, men er den i nærheden vil du kunne høre den

Sådan tiltrækker og hjælper du havens fugle om vinteren

Det helt store problem for naturen i Danmark, at der er alt for få egnede levesteder for arterne. Vi har derfor behov for langt mere vild natur her til lands. Du kan hjælpe til ved at lave en vild have. Hav i særdeleshed fokus på følgende ting:

 • Giv plads til gamle, døde og hullede træer: Jo ældre træerne i din vilde naturhave er, jo bedre. Så er der større sandsynlighed for, at de efterhånden indeholder egnede huller, hvor fuglene kan bygge rede.
 • Lad buskadset vokse tæt: Masser af fugle, herunder solsorte, bygger rede i tætte buskadser. Det er også her fuglene søger ly og tryghed, når rovfugle og andre farer melder sin ankomst.
 • Lad kvas og visne blade ligge i din have: Kvasbunker er perfekte opholdssteder for både mus og insekter. Musene er føde for rovfugle – blandt andet føromtalte natugle, og insekterne er fødegrundlag for et væld af de andre fugle. Mange fugle søger som nævnt også føde under visne blade, så lad også disse ligge i haven vinteren over. 
 • Anlæg vandhuller og sørg for adgang til rindende vand: Du kan overveje at fodre fuglene i din have om vinteren, men i udgangspunktet er rindende vand det vigtigste. For så længe du sørger for at skabe en vild have, så vil der med garanti være føde for dem at finde. Fokusér på at lave vandhuller og stille fuglebade frem.
 • Hæng redekasser op i haven: Mange af havens fugle er udprægede standfugle, og kan sagtens finde på at slå sig varigt ned på din grund. Bidrag positivt ved at hænge redekasser op i haven. Dels benyttes de om foråret og sommeren, når der yngles, men små arter, såsom gærdesmutten, finder også gerne ly og varme i redekassen i løbet af vinteren.
Nedfaldsfrugt i efterårshaven

Lad de visne blade samt nedfaldsfrugt ligge vinteren over, så fuglene lettere kan finde føde

Køb billige redekasser og fuglebade online

Afslutningsvis får du links til sider som er anbefalet af Naturhaven, hvor du kan købe billige redekasser og fuglebade. Udvalget er præget af produkter af høj kvalitet. Følg vores reklamelinks, og få straks sat gang i processen med at gøre din have mere fuglevenlig.

Til webshop: Køb billige og effektive redekasser hos den anbefalede webshop. Fornuftige priser.

Til webshop: Køb billige og effektive fuglebade hos den anbefalede webshop, og giv fuglene adgang til vand.

Hvad med dig, oplever du også et væld af fugle i din have om vinteren? Lad os høre fra dig! Du er mere end velkommen til at fortælle om det i kommentarfeltet herunder.

Anbefalet netop til dig:

2 kommentarer til “5 fugle du kan opleve i haven om vinteren”

 1. Hej, i min have kan jeg høre natuglen det meste af vinteren. Er meget glad for det da uglerne vist stadig er truede. Mange tak for artiklen.

  1. Hej Signe

   Det er herligt at høre du kan høre natuglen i din have. Det kan vi også her i naturhaven. Det er nemlig rigtig – der er ikke mange natugler her i Danmark, så dem der er, skal der naturligvis passes på.

   – Naturhaven.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *