Solsort

Hvor lever solsorten? Og hvordan tiltrækker du arten til din vilde have? Bliv klogere på arten her i denne artikel.

Kendetegn

Solsorten, også kaldet Turdus merula, er den mest almindelige ynglefugl i Danmark. Dansk Ornitologisk Forening skønnede således i 2011, at der var ca. 1,7 millioner ynglepar i Danmark. Du kan kende hannen på dens kulsorte fjerdragt, mens hunnen er brun. Begge køn prydes med et gult næb. Solsorten opnår en længde på ca. 25 cm, en vægt på 80-110 gram, og den begynder at yngle når den er godt et år gammel.

Solsort og visne blade

Hvornår kan du se solsorten i din have?

Solsorten er en udpræget standfugl, omend visse individer, primært hunner, årligt trækker sydpå. Du kan derfor se arten i din have hele året. Solsorten yngler i perioden fra april til august, så her kan du se ungerne når de er hoppet fra reden.

Hvad lever solsorten af?

Solsorten indtager primært animalsk føde. Det er i særdeleshed regnorme den er vild med, og den observeres hyppigt stå på jorden og lytte intenst efter orme. Solsortens føde tæller også snegle og andre små insekter. Endelig indtager den også gerne bær og nedfaldsfrugt i det sene efterår og om vinteren, så lad gerne æbler og lignende ligge i din have.

Vidste du at...

  • … det var først fra omkring 1880, at solsorten begyndte at indtage byerne? Inden da levede den næsten kun i skovene, og der var langt færre af dem end i dag.
  • … solsorte er dygtige til at efterligne stemmer, og at hannerne blandt andet kan efterligne konkurrenters melodier, i kampen om de bedste ynglepladser?
Solsort i haven

Status og udbredelse

Solsorten er på rødlisten registreret som ikke truet. Det skønnes som nævnt, at der i 2011 var op mod 1,7 millioner ynglepar i Danmark. Arten er udbredt over hele Danmark, dog med størst forekomst i den østlige del af landet. Blandt truslerne for solsorten kan nævnes rovdyr, og den efterstræbes blandt andet af katte, spurvehøge og husskader. Solsorten er fredet.

Hvor lever solsorten i Danmark?

Hvor solsorten som nævnt før 1880 primært levede i skovene, har den i dag bredt sig til hele landet. Den er som sådan en hyppig gæst i villahaverne, i parker og lignende. Forekommer også i skovene, og her foretrækker den klart løvskov frem for granskov.

Video af solsort i haven

I denne video kan du se en solsort tage et opkvikkende bad i den vilde naturhave. Vil du også tiltrække flere solsorte til din have? Så gør din have vild, og supplér gerne med fuglebade, eller anlæg vandhuller.

Købsinspiration: Lav en vild have og tiltræk solsorten

  • Sørg for at tilbyde adgang til vand, tætte buske og store træer i din have. Få et overblik over de bedste ting til din naturhave her, og kom i gang i dag.
Annonce
Annonce

Sådan tiltrækker du solsorte til din have

Vil du observere langt flere solsorte i haven, så skal du omlægge til en vild have.

Skab gode forhold for solsorte i din have

Solsorten har behov for adgang til tætte buskadser hvor de kan yngle, samt vandhuller eller adgang til vand via fuglebade. Lad derfor dele af din grund få lov at gro vildt og utæmmet. Du finder masser af inspiration til hvordan du laver en vild have her på naturhaven dk.

Lad nedfaldsfrugt ligge i efteråret

Hvis du har solsort i haven ved du, at arten primært lever af animalsk føde, og i særdeleshed regnorme. Om efteråret og vinteren er arten dog ikke tilbageholdende med at spise bær og frugt. Lad derfor en del af din nedfaldsfrugt ligge om efteråret. Særligt æblerne vil solsorten elske at sætte næbbet i.

Kilder, yderligere info samt relevante artikler om solsorte