Lille vandsalamander

Hvor lever lille vandsalamander? Og hvordan tiltrækker du arten til din vilde have? Bliv klogere på arten her i denne artikel.

Kendetegn

Lille vandsalamander, også kaldet Lissotriton vulgaris, kan kendes på dens tre længdestriber. Oversiden er brun og med pletter. Bugen er i midten tydelig orange, og i siderne noget lysere. Der er flere måder at se forskel på hannen og hunnen på. Hunnen mangler ofte helt pletterne, mens de hos hannen typisk er store og tydelige. Endvidere har hannen en rygkam i yngletiden. Arten opnår typisk en længde på 6-10 cm.

Lille vandsalamander

Hvornår kan du se lille vandsalamander i din have?

Perioden fra marts til maj er den absolutte højtid hvis du vil spotte lille vandsalamander. Det er nemlig her de søger mod vandhullerne. Du kan ofte se dem i overfladen eller ved bredden. Fra og med juli går arten igen på land. Når vi kommer til oktober og november går lille vandsalamander i hi.

Hvad lever lille vandsalamander af?

Lille vandsalamander lever af alt fra haletudser og snegle, til orme og diverse insekter. Det er alt sammen fødekilder som du kan tilbyde dem, hvis du blot omdanner din grund til en vild have.

Vidste du at...

  • … lille vandsalamander foretrækker at yngle i mindre vandhuller. Gerne dem som er under 100 m2. Det meste af vandoverfladen skal samtidig helst være eksponeret for sol.
  • … lille vandsalamander typisk når en alder på 3-8 år, og at de i sjældne tilfælde kan blive helt op mod 12 år gamle?
Lille vandsalamander i haven

Status og udbredelse

Trods tilbagegang er lille vandsalamander fortsat registreret som ikke truet på rødlisten. Det vurderes, at arten i perioden fra 1940’erne og til 1980 forsvandt fra ca. 38% af sine ynglevandhuller. Arten er dog fortsat et af Danmarks mest almindelige vandhulsdyr, og den er udbredt over det meste af landet, dog ikke på Rømø samt enkelte andre øer. Blandt truslerne mod arten kan nævnes den alt for intensive landbrugsproduktion, samt den afledte fragmenterede natur, som medfører færre egnede levesteder. Ligesom alle andre frøer og padder i Danmark er lille vandsalamander fredet.

Hvor lever lille vandsalamander i Danmark?

Lille vandsalamander trives i skovenge, sumpskove samt vandhuller. Arten foretrækker vandhuller som er under 100 m2. Et krav er endvidere, at vandet er soleksponeret. Har du formået at lave en vild have med vandhuller, stendiger, kvasbunker og lignende, så kan du også være heldig at have arten indlogeret.

Video af lille vandsalamander

I denne video kan du se en lille vandsalamander boltre sig i naturhaven. Herligt! Som du kan se er vandhuller uundværlige, hvis du vil tiltrække arten til din have.

Købsinspiration: Lav en vild have og tiltræk lille vandsalamander

  • Slå dig løs i det store udvalg af haveting og tilbehør. Frøer og padder trives i en vild og varieret have, og til formålet skal du bruge planter etc.
  • Plant vilde blomster i din have, og tiltræk dermed et væld af insekter. Lille vandsalamander er som bekendt afhængig af tilgængelige insekter.
Annonce
Annonce

Sådan tiltrækker du lille vandsalamander til din have

Vil du have glæde af denne flotte art i din have, så er det afgørende at du omdanner din grund til en vild have.

Anlæg vandhuller i haven

Lille vandsalamander opholder sig i ca. halvdelen af året i vandhuller på under 100 m2. Her kan du som haveejer virkelig gøre en forskel. Du skal nemlig bare lave et vandhul i din have, og så er du i gang.

Giv plads til stendiger, kvasbunker og vildskab i din have

Lille vandsalamander har behov for skjulesteder når den går på land. Til formålet bør du anlægge stenbunker og stendiger, kvasbunker og lignende. I det hele taget bør du lade vildskaben regere i din have.

Kilder, yderligere info samt relevante artikler om lille vandsalamander