Guide: Tiltræk guldsmede til haven

En naturhave er først for alvor komplet når den huser guldsmede. Læs vores guide og bliv klogere på hvordan du tiltrækker dem.

Der menes at findes op mod 60 forskellige arter af guldsmede i Danmark. Ligesom tilfældet er det for mange andre insekter, er guldsmedene dog pressede. Primært på grund af det alt for intensive landbrug. Guldsmedene er i øvrigt en selvstændig orden af insekter, og den er oldgammel. I over 300 millioner år har den således huseret på jorden. Hvordan får du mon bedst tiltrukket guldsmedene til din have? Lad os finde ud af det!

Tiltræk guldsmede til haven

Tiltræk guldsmede til haven og få en vild med vilje-oplevelse der virkelig batter

3 tips: Sådan tiltrækker du guldsmede til haven

Vil du have guldsmede til at trives i din have, er der i særdeleshed tre ting du kan gøre:

 • Anlæg vandhuller: Guldsmedenes larver kommer til verden i vandhuller. Mange af dem lever i et års tid i vandet, men visse arter endda i adskillige år. Som larver er deres vinger endnu ikke fuldt udviklede, men ellers ligner de til dels deres voksne artsfæller. I vandet er de berygtede som glubske rovdyr, hvor de blandt andet fortærer små insekter og sågar haletudser. For at guldsmedene skal trives, skal vandet være rent, og der skal være godt med vandplanter. Den endelige forvandling, fra larve til flyvefærdig guldsmed, foregår da også ofte siddende på en vandplante over vandet.
  ✅➡ Bliv klogere på emnet: Sådan anlægger du vandhuller i haven.

   

 • Plant vilde blomster og gør din have insektvenlig: I guldsmedenes endelige flyveklare stadie er de særdeles effektive jægere. De lever af havens andre insekter, herunder hvepse, sommerfugle og sågar andre guldsmede. Gør derfor din have insektvenlig. Plant vilde og naturligt hjemmehørende planter. Anlæg også blomsterenge. Så får guldsmedene rigelig adgang til føde.
  ✅ ➡ Bliv klogere på emnet: Her er 20 af de bedste vilde planter til haven, og her kan du købe dem.

   

 • Drop gift og kunstgødning: Dette siger sig selv. Tiltræk guldsmede til haven ved naturligvis at bandlyse både gift og kunstgødning. Giften kvæler livsbetingelserne for stort set alt liv, og kunstgødningen giver alt for næringsrige forhold, hvilket hæmmer chancerne for, at de vilde planter og blomster kan trives. Faktisk trives langt de fleste vilde blomster under sandede og næringsrige forhold.
Hestesko vandnymfe

Her ses hvad der synes at være en hestesko-vandnymfe

Guldsmed ved vandhul i haven

Og her er det så formentlig en blodrød hedelibel – altså en guldsmed

Nymfer og guldsmede: Hvad er forskellen egentlig?

På billederne ovenfor ser du et eksempel på henholdsvis en nymfe og en guldsmed. De fremstår meget ens, men er alligevel forskellige. Hvordan adskiller de sig egentlig fra hinanden? For at finde ud af det, snupper vi lige et citat fra bogen Et år i naturhaven om emnet:

“Men hvad er egentlig forskellen på guldsmede og nymfer? Jo, ser du, hvis vi starter med nymferne, eller de såkaldte vandnymfer, som de mere korrekt kaldes, så er vingerne her smallere, og lægges bagud over bagkroppen i hvile. Hos guldsmedene er det bagerste vingepar bredere end det forreste, og i hvile holdes vingerne vinkelret ud fra kroppen. Guldsmede er typisk også større og kraftigere end vandnymfer.”

I denne video fra naturhaven ser man ud over salamandre også hvad der synes at være guldsmedelarver

Se guldsmedelarverne i videoen fra naturhaven

Tjek lige videoen fra naturhaven ud ovenfor. Vær i særdeleshed opmærksom i tidsperioden fra 0:30-0:52. Her zoomes der ud over en håndfuld salamandre også ind på hvad der synes at være guldsmedelarver. Det kunne i hvert fald meget vel ligne det. Her henviser vi til de små væsener der drøner rundt i vandet.

Når du selv får anlagt vandhuller i din have, samt får skabt de andre forhold der skal til for at tiltrække guldsmedene, så vil du med stor sandsynlighed også kunne se de små guldsmedelarver.

De mest almindelige guldsmede i Danmark
Som nævnt er guldsmedene helt generelt pressede i Danmark. Primært på grund af tab af levesteder, og den ekstremt fragmenterede natur i Danmark. Det kan alt sammen tilskrives landbrugets destruktive hærgen. Visse arter klarer sig dog bedre end andre. Blandt de mest almindelige guldsmede i Danmark kan således nævnes brun mosaikguldsmed og blodrød hedelibel.

Hvornår kan du se guldsmede i Danmark?
Guldsmede i deres endelige flyvende form observeres i Danmark i perioden fra sidst i april til hen i november.

Vandplanter til vandhul

Husk at der skal vandhuller til, hvis du vil tiltrække guldsmede til din have

Tiltræk guldsmede til haven via rådene fra denne artikel. Som du nok kan udlede, så er det altså først og fremmest vigtigt, at få anlagt et eller flere vandhuller. Dernæst skal forholdene for insekterne optimeres, så guldsmedene har rigelig med føde at kaste sig over. Kom i gang med dit “vild med vilje”-projekt straks!

Hvad med dig, 
observerer du årligt guldsmede i din have? Lad os høre fra dig! Du er mere end velkommen til at fortælle om det i kommentarfeltet herunder.

Anbefalet netop til dig:

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *