Grøn frø

Hvor lever grøn frø? Og hvordan tiltrækker du arten til din vilde have? Bliv klogere på arten her i denne artikel.

Kendetegn

Grøn frø, også kaldet Rana esculenta, kan kendes på dens relativt spidse snude, og grønne farve, samt mix af sorte pletter. Det er dog ikke usædvanligt, at farven kan variere en smule, og at visse individer er mere brune i det. Frøen vokser sig maksimalt til en størrelse på 11 cm. Grøn frø kan til forveksling minde om latterfrøen, men det er dog muligt at se forskel via formen af fodrodsknuden, samt ved den anderledes kvækken.

Grøn frø i haven

Hvornår kan du se grøn frø i din have?

Grøn frø ses typisk i haven i perioden fra slutningen af marts, til slutningen af oktober. Observationshyppigheden topper dog i starten af maj til slutningen af juni. Hannerne begynder for alvor at kvække i slutningen af april, og de første æg lægges i slutningen af maj. Yngletiden slutter omkring juli måned.

Hvad lever grøn frø af?

Grøn frø lever af stort set alt den kan komme i nærheden af – insekter, orme, planter og sågar endda andre grønne frøer.

Vidste du at...

  • … det er hunnerne, og ikke hannerne, der bliver de største?
  • … grøn frø siges at være decideret “grådig”, og at den gerne sluger nærmest alt den kan få plads til?
Grønne frøer ved vandhul

Status og udbredelse

Trods tilbagegang er grøn frø fortsat registreret som ikke truet på rødlisten. Arten er dog ligesom de andre danske frøer og padder gået kraftigt tilbage, hvilket skyldes den alt for intensive landbrugsproduktion, samt den afledte fragmenterede natur, som medfører færre egnede levesteder. Æg, haletudser og voksne frøer må kun i yderst begrænset antal indsamles til undervisning og forskning, og som standard er det ikke tilladt at forstyrre arten. Grøn frø er ligesom alle andre frøer og padder i Danmark fredet.

Hvor lever grøn frø i Danmark?

Den grønne frø findes primært i det østlige Danmark. I Jylland kun stedvist. Arten trives i solbeskinnede og varme vandhuller nær skov. Hvis den skal have lyst til at yngle, skal vandhullet endvidere være hjemsted for et stort udvalg af vandplanter, og vandet skal være rent. Grønne frøer er særdeles mobile, og de er i stand til lynhurtigt at finde nye vandhuller.

Video af grøn frø

I denne video kan du se adskillige grønne frøer boltre sig i naturhavens vandhuller. Det kan man kun blive glad af at se på! Hvis du vil opleve det samme i din have, så få straks anlagt et eller flere vandhuller.

Købsinspiration: Lav en vild have og tiltræk den grønne frø

  • Kast dig straks over det store udvalg af haveting og tilbehør. Frøer og padder, såsom den grønne frø, trives trods alt i en vild og varieret have, så du gør klogt i at købe vilde og naturligt tilhørende planter med mere.
  • Har du anlagt vandhuller i din have, så husk løbende at påfylde nyt vand. Til formålet bør du altid benytte regnvand. Tjek i den forbindelse de gode tilbud på regnvandstønder ud.
Annonce
Annonce

Sådan tiltrækker du grøn frø til din have

Vil du have glæde af den livlige kvækken i din have, så er det helt bestemt afgørende, at du straks får omdannet din matrikel til en vild have.

Anlæg vandhuller i haven

Grøn frø er i dvale fra omkring september/oktober til omkring april, og resten af året opholder arten sig i solbeskinnede vandhuller. Du anbefales derfor naturligvis, at lave et vandhul i din have, så arten kan etablere sig på din grund.

Etablér stendiger, kvasbunker og lignende i din naturlige have

Grøn frø overvintrer både i vand og på land, så anlæg gerne stenbunker og stendiger, kvasbunker og lignende. Så har frøerne mulighed for at skjule sig på land.

Kilder, yderligere info samt relevante artikler om grøn frø