Skovblåfugl

Hvor lever skovblåfugl? Og hvordan tiltrækker du arten til din vilde have? Bliv klogere på arten her i denne artikel.

Kendetegn

Den såkaldte skovblåfugl kan kendes på de flotte vingeundersider, som er hvidlige til grå, og med karakteristiske små sorte pletter. Oversiderne er mørke- til gråblå. De har typisk et vingefang på 24-31 mm. Skovblåfugl ses ofte flyvende ganske højt oppe i luften blandt buske og træer.

Skovblåfugl

Hvornår kan du se skovblåfuglen i din have?

Årligt kommer der typisk to generationer af arten til verden. Visse år endda tre, men det er dog sjældent. De første eksemplarer kan ses fra sidst i april til midten af juni. Efterfølgende dukker den anden generation typisk op fra først i juli og frem til starten af september.

Hvad lever skovblåfuglen af?

Som de fleste andre sommerfugle søger den mod blomster for at suge nektar og pollen. Er særligt tiltrukket af planter som skovfyr, benved, klokkelyng, kristtorn, buksbom, liguster, sommerfuglebuske med mere. Så overvej at plante disse i din vilde have.

Vidste du at...

  • … skovblåfuglen er en af de mest udbredte blåfugle i verden?
  • … det var den legendariske svenske botaniker Carl von Linné der første gang beskrev og noterede arten? Det foregik helt tilbage i 1758.
Skovblåfugl i haven

Status og udbredelse

Skovblåfuglen er på rødlisten registreret som ikke truet. Den er udbredt over det meste af landet, men forekommer dog noget lokalt. Blandt truslerne mod arten kan nævnes den alt for intensive landbrugsproduktion, samt den afledte fragmenterede natur, som medfører færre egnede levesteder.

Hvor lever skovblåfuglen i Danmark?

Skovblåfuglen trives som navnet antyder i skove og områder med masser af træer. Du finder den endvidere i godt tilgroede moser, samt ikke mindst i de danske hedeområder. Kan også observeres i vilde haver, hvor buske, træer og planter som helhed får lov at vokse vildt og utæmmet, og hvor artens foretrukne fødekilder er tilgængelige.

Video af skovblåfugl

I denne video kan du se skovblåfuglen boltre sig i naturhaven. Kunne det ikke være fedt, hvis du også selv fik glæde af arten i din egen vilde have?

Købsinspiration: Lav en vild have og tiltræk skovblåfuglen

  • Køb insekthoteller og hæng op i din have i nærheden af dine blomsterenge, buske og træer. Så tiltrækker du et væld af sommerfugle.
  • Plant vilde blomster i din have, og tiltræk dermed et væld af insekter, og herunder naturligvis også sommerfugle.
Annonce
Annonce

Sådan tiltrækker du skovblåfuglen til din have

Vil du have glæde af flagrende skovblåfugle i din have, så er det tid til at omdanne den til en naturhave.

Lad din have gro vildt og utæmmet

Skovblåfuglen, såvel som andre sommerfugle, sætter pris på vilde og utæmmede haver. Her har de adgang til et væld af blomster, urter og træer, og de har god mulighed for at bestøve, samt suge nektar og pollen.

Overvej disse planter

Visse planter er ekstra oplagte for skovblåfugl. Heriblandt kan nævnes værtsplanten vedbend, samt tørst, benved, snebær og flere andre.

Kilder, yderligere info samt relevante artikler om sommerfugle