Rødpelset jordbi

Hvor lever rødpelset jordbi? Og hvordan tiltrækker du arten til din vilde have? Bliv klogere på arten her i denne artikel.

Kendetegn

Den såkaldte rødpelset jordbi kan kendes på dens knaldrøde farve. Det er hunnen der får den orangerøde farve, mens hannen dels er mindre behåret, og samtidig er brun. Hunnen bliver typisk 10-13 mm lang. Rødpelset jordbi, eller Andrena fulva, er en solitær bi. Den danner med andre ord ikke et bisamfund.

Rødpelset jordbi

Hvornår kan du se rødpelset jordbi i din have?

Rødpelset jordbi er tidligt ude af startblokkene, i overført betydning, eftersom den ses allerede fra marts og til hen omkring maj måned. Hyppigheden i observationerne topper i midten og slutningen af april.

Hvad lever rødpelset jordbi af?

Rødpelset jordbi er ikke specialiseret i én eller få planter, men kaster sig gerne over et bredt udvalg af blomster. Vil du derfor tiltrække arten bør du sikre dig, at din vilde have er hjemsted for blomstrende træer og buske allerede fra det tidlige forår. Overvej mirabel, piletræer og lignende.

Vidste du at...

  • … rødpelset jordbi er en forholdsvis ny art i Danmark, da den første gang blev observeret her i 1984?
  • … rødpelset jordbi foretrækker at udgrave deres bo i sandet jord, og at de graver en ca. 50 cm dyb gang?
Sandbed i haven

Status og udbredelse

Rødpelset jordbi er på rødlisten registreret som ikke truet. Den er udbredt over det meste af landet, og har i de senere år tilsyneladende bredt sig yderligere nordpå. Blandt truslerne mod arten kan nævnes den alt for intensive landbrugsproduktion, samt den afledte fragmenterede natur, som medfører færre egnede levesteder.

Hvor lever rødpelset jordbi i Danmark?

Rødpelset jordbi trives i solbeskinnede områder med løs jord og sand. Det er her de bygger deres bo. Deres levesteder tæller generelt vilde haver, parker, langs veje hvor der er rigeligt med blomster og løs jord eller sand, samt ved skove.

Video af rødpelset jordbi

I denne video kan du se den rødpelsede jordbi boltre sig i naturhaven. Fedt, ikke? Også i den grad, så nu mangler du blot at give plads til bien i din egen vilde have også!

Købsinspiration: Lav en vild have og tiltræk rødpelset jordbi

  • Plant vilde blomster i din have, og tiltræk dermed et væld af insekter. Følg linket og få inspiration til hvilke blomsterfrø du bør købe.
Annonce
Annonce

Sådan tiltrækker du rødpelset jordbi til din have

Vil du have glæde af disse sjove, små bier i din have, så er det tid til at omdanne den til en naturhave.

Lad din have gro vildt og utæmmet

Rødpelset jordbi, såvel som andre flagrende insekter, sætter pris på vilde og utæmmede haver. Sørg derfor for at plante masser af vilde stauder og blomster, så arten altid har adgang til et bredt udvalg af nektar og pollen.

Sørg for områder med løs jord og sand

Rødpelset jordbi har som nævnt behov for områder med løs jord og sand, så overvej at anlægge et sandbed i haven. Lad også dele af din grund lægge hen med bar jord, og hold græsset nede.

Kilder, yderligere info samt relevante artikler om rødpelset jordbi