Musvit

Hvor lever musvitten? Og hvordan tiltrækker du arten til din vilde have? Bliv klogere på arten her i denne artikel.

Kendetegn

Musvitten, også kaldet Parus major, er den største mejse i Danmark, og samtidig en af de mest udbredte. Det estimeres af Dansk Ornitologisk Forening, at der i 2018 var ca. 640.000 ynglepar i Danmark. Musvitten er ganske let genkendelig på dens hvide kinder, gule brystparti samt sorte “hætte” og længdestribe. Med en længde på godt 14 cm, samt en vægt på kun 16-21 gram, er der tale om en ganske lille fugl. Musvitten begynder at yngle når den er godt 1 år gammel.

Musvit

Hvornår kan du se musvit i din have?

Musvitten findes i hele Europa, på nær Island, og nord for Danmark er det reglen, snarere end undtagelsen, at fuglene trækker sydpå over vinteren. I Danmark er arten dog en udpræget standfugl, og derfor kan du se den året rundt. Om vinteren er de endda lettere at se i haven, da træerne står helt golde og nøgne uden blade. Musvitten yngler i april og maj måned, og den lægger typisk 5-11 æg som udruges på 12-14 dage. Hæng mejse-redekasser op i haven og følg med i processen.

Hvad lever musvit af?

Musvitter foretrækker løvskov. Dels på grund af adgangen til egnede redehuller, men bestemt også på grund af føden, da den ynder at spise bog. Herudover indtager den gerne alskens insekter, og ungerne fodres i stor stil med larver. Endelig er musvitten også glad for at indtage fedt, korn og frø fra havens foderbræt.

Vidste du at...

  • musvitten ganske vist findes over hele landet, men at den forekommer noget mere sparsomt i det vestlige Jylland?
  • musvitter er sociale dyr, og at der i flokken er en udpræget hakkeorden?
Fuglekasse i vild have

Status og udbredelse

Musvitten er på rødlisten registreret som ikke truet. Det skønnes som nævnt, at der i 2018 var op mod 640.000 ynglepar i Danmark. Arten findes over hele landet, men er noget mere fåtallig i det vestlige Jylland. Blandt truslerne for musvitten kan nævnes rovdyr, og den efterstræbes blandt andet af katte og spurvehøge. Egern kan endvidere godt finde på at rasere reden.

Hvor lever musvitten i Danmark?

Musvitten foretrækker at opholde sig i løvskov, men er der adgang til redehuller i nåleskov, så kan det dog også til tider gå an. Fuglen er også en hyppig gæst og fastboende aktør i de vilde haver, og arten har i løbet af årene formået at tilpasse sig mennesket.

Video af musvit

I følgende video fra naturhaven kan du se hvordan det ser ud når musvitter yngler i redekasser. Vil du også tiltrække flere musvitter til din have? Så få straks omdannet din grund til en vild have, og hjælp samtidig fuglene via fuglebade, redekasser og vandhuller.

Købsinspiration: Lav en vild have og tiltræk musvitter

  • Én af de bedste måder at tiltrække fuglen på, er ved at hænge redekasser til musvitter op i haven. Følg linket og læs vores anmeldelse af to gode fuglekasser.
  • Ud over at anlægge vandhuller, så er det også en god idé at købe fuglebade og stille op i haven. Du finder gode tilbud på fuglebade via reklamelinket.
Annonce
Annonce

Sådan tiltrækker du musvit til din have

Ønsker du at opleve mange flere musvitter i din have, så er der ingen tvivl om, at du bør anlægge en naturhave.

Skab et naturligt habitat for musvitterne i din have

Musvitter trives i haver med et vildt og utæmmet præg. Lad gerne løvtræer vokse uforstyrret, og sørg for tætte buskadser så fuglene kan skjule sig. Stil også fuglebade frem og overvej at anlægge vandhuller. Året rundt finder du her på naturhaven.dk værdifuld information om hvordan du laver en vild have.

Lad bog ligge og hæng redekasser i træerne

Én af musvittens foretrukne fødeemner er som nævnt bog, så lad bogen ligge på jorden efteråret og vinteren over. I træerne kan du med fordel hænge redekasser op. Læs vores store artikel om redekasser til havens fugle, og bliv klogere på hvordan du kommer i gang.

Kilder, yderligere info samt relevante artikler om musvit